Kriz Yönetimi Eğitimi

“Kriz Yönetimi Eğitimi”, online eğitimde kriz durumlarında etkin liderlik becerilerini geliştiren bir programdır. Kriz tespiti, iletişimi, planlaması ve kriz sonrası iyileştirme süreçleri gibi kritik konuları içerir. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçek kriz senaryolarında simülasyonlar ve uygulamalarla krizlere karşı güçlü adımlar atmayı öğrenirler.