Güvenlik Eğitimi

“Güvenlik Eğitimi”, kişisel ve kurumsal güvenliği sağlamak isteyenlere yönelik online bir eğitimdir. Tehlikeleri önceden tespit etme, risk yönetimi, ev ve işyeri güvenliği, siber güvenlik, acil durum planlaması, teknolojik güvenlik ve kurumsal güvenlik gibi konularda uzmanlaşarak güvenlik bilinci kazandırır.